יוני 2021

 

מידעון תס״ק-ים

למערכת קהילת הים בישראל

 

שלום רב,

 

החציון הראשון של שנת 2021, בדומה לשנה הקודמת הציב בפני הסחר הימי אתגרים רבים. השנה התחילה עם מגבלות כתוצאה מנגיף הקורונה, שיבושים ועליות מחירי תובלה בשל א סימטריה בתנועת המכולות הריקות (ראו פרק "חדשות מהעולם") וכמובן חסימת תעלת סואץ ע"י אנייה של חברת אוורגרין.
 

יחד עם זאת, בשיתוף הפעולה של כלל השותפים הצלחנו לקדם יחד פרויקטים מורכבים כמו: השלמת העברת מחלקות הים לחנ"י, הערכות ובדיקות להפעלת מודול היצוא במערכת שער עולמי של המכס וכו'.
 

ה- "חזרה לשגרה" בעולם הסחר הימי באה לידי ביטוי בעלייה בכמות המסרים המועברים. בחודש 01/21 עברו במערכת תס"ק ים 6.43 מיליון מסרים , בעוד בחודש 05/21 נרשמה תנועה של 7.61 מיליון. ובסה"כ גידול של מעל 18%.
 

אנו תקווה כי הנמלים החדשים שאמורים להתחיל ולפעול במהלך החציון השני של 2021 יביאו לתנועה רבה יותר של מטענים ואניות למדינה ויתרמו לחיזוק הכלכלה הישראלית והסחר הימי של מדינת ישראל.


קריאה מהנה
רונן מועלם
מנהל יישומי קהילת הים – תס"ק-ים
חברת נמלי ישראל

 

 
בעלי מטענים

חדש: ססטוס מכולה/מטען ומודול הצעות מחיר ביבוא

סוכני אניה

חדש: קליטת מחלקות ים בחנ"י, איפיון ופיתוח תהליך החלפת סוכן אנייה בביקור

 
סוכני מכס

חדש: סיום איפיון בקשת נטילות ממכון התקנים ומסר חדש למשרד החקלאות שייתר את תעודת השער

חומ״ס

חדש: הצהרות חומ"ס לצובר יבש ודיווח ממוחשב להצהרות חומ"ס למכולות שטעון (MULTIMODAL)

 

 
נמלים

חדש: אספקת צידה לאניות-צירוף נמל חדרה, הדרכה וסיוע לחברות הנמל החדשות והעברת תאגידים במרחב חיפה/אשדוד לאחריות חנ"י

מכס

חדש: מכס-מסר כלי שייט קטנים, שער עולמי – מודול יצוא ושער עולמי – קבלת מסרים מנמל קצ"א

 
תשתיות

חדש: לוג אין- קישור למספר סוכן מטבלה ומערכת שוהם להפצת מיילים בגין שירותים שונים

פרוייקטים עתידיים

חדש: פרויקט track & trace, מערכת רישוי - כרטיס חכם, יצוא פסולת מסוכנת והפעלת מסרי הכנסת מטען למסופים אוויריים

 

 
מערכת קהילת הים במספרים

קצת סטטיסטיקות 

חדשות מן העולם

האם המשבר של חוסר מכולות בעולם צפוי להימשך זמן רב?

 

 

למידע נוסף: מנהלת תס"ק-ים, בחברת נמלי ישראל:

050-5640111 | mataltaskyam@israports.co.il

 הודעה זו נשלחה לכתובת email_address, בעקבות רישומך לרשימת התפוצה של תס"ק-ים כולל הסכמת לקבלת דיוורים.
הסרה מרשימת התפוצה